EY ROMANIA

 | 

ALEX MILCEV

  |  2016-07-26

Buletin fiscal, Nr. 24, Iulie 2016

Directiva (UE) 2016 / 1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne , Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193 / 11 din 19.07.2016

EY Romania


ALEX MILCEV

ALEX MILCEV

PARTNER - TAXATION SERVICES LEADER la EY ROMANIA

Directiva, elaborata pe baza recomandarilor OCDE din 2015 privind combaterea erodarii bazei impozabile si a transferului profiturilor (BEPS), urmeaza sa se aplice tuturor contribuabililor supusi impozitului pe profit intr-unul sau sau mai multe state membre, inclusiv sediilor permanente de pe teritoriul UE ale unor entitati rezidente fiscal in afara UE.


Directiva stabileste norme in 5 domenii ale impozitarii:


 Limitarea deductibilitatii dobanzii


Costurile excedentare ale indatorarii (i.e. suma cu care costurile deductibile ale indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile impozabile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic, pe care le primeste contribuabilul in conformitate cu legislatia interna) sunt deductibile in perioada fiscala in care sunt suportate doar pana la 30 % din castigurile contribuabilului inainte de dobanzi, impozite si amortizare (EBITDA).
Directiva prevede si anumite derogari de la regula generala mentionata mai sus, cum ar fi de exemplu, in functie de valoarea costurilor excedentare ale indatorarii la nivelul unui grup, apartenenta la un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara pentru imprumuturi care au fost incheiate inainte de 17 iunie 2016 sau utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung, etc.
Este lasata la latitudinea statelor membre posibilitatea de a reporta pentru trecut sau viitor costurile excedentare ale indatorarii.

 Impozitarea la iesire


Regulile de impozitare la iesire cuprinse in Directiva prevad obligativitatea platii unui impozit (calculat la valoarea diferentei dintre valoarea de piata a activelor transferate, la momentul iesirii activelor, si valoarea lor fiscala), in anumite situatii, cum ar fi transferurile transfrontalierer de active, mutarea rezidentei fiscale, transferul activitatii economice. Acest impozit va fi datorat in masura in care, datorita transferului respectiv, statul membru din care se face transferul pierde dreptul de a impozita activele transferate.
Mai mult, Directiva prevede posibilitatea de a esalona plata impozitului la cedarea activelor pe parcursul a cinci ani in anumite conditii.


 Norma generala antiabuz


Directiva prevede ca, la calculul obligatiilor fiscale ale societatilor, autoritatile fiscale ale statelor membre sa nu ia in considerare un acord sau o serie de acorduri care, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt autentice, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului dreptului fiscal aplicabil.


 Reguli de impozitare a societatilor straine controlate (‘SSC’)


Normele privind impozitarea SSC prevad reatribuirea catre societatea-mama a veniturilor nedistribuite unei filiale controlate sau unui sediu permanent care sunt supuse unor impozite scazute sau neimpozitate. Astfel, societatea-mama devine impozabila pentru aceste venituri atribuite in statul membru in care isi are rezidenta fiscala.


Directiva prevede ca statul membru al contribuabilului include in baza impozabila:


I. anumite categorii de venituri nedistribuite, cum ar fi dividende, redevente, dobanzi, venituri din vanzarea de actiuni, venituri din leasing financiar, din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare sau venituri de la societati de facturare care au o valoare economica adaugata redusa sau inexistenta; sau


II. veniturile nedistribuite ale entitatii sau sediului permanent care au rezultat din acorduri neautentice instituite cu scopul principal de a obtine un avantaj fiscal.


 Tratamentul neuniform al aranjamentelor hibride


Pentru a neutraliza efectele tratamentelor neuniforme ale aranjamentelor hibride, Directiva introduce doua reguli ce guverneaza aranjamentele hibride, in functie de rezultatele acestora:


I. in masura in care un tratament neuniform al aranjamentelor hibride are drept rezultat o dubla deducere, deducerea se acorda numai in statul membru in care plata respectiva isi are originea;


II. in masura in care un tratament neuniform al aranjamentelor hibride are drept rezultat o deducere fara includere in baza impozabila a unui alt stat membru, statul membru al platitorului refuza deducerea platii respective.


Termen de transpunere


Statele membre vor trebui sa transpuna Directiva in cadrul legislatiei si regulamentelor nationale pana la 31 decembrie 2018, cu exceptia regulilor de impozitare la iesire, pe care le vor putea implementa pana la 31 decembrie 2019.

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.
 

TOP COMPANII din CROPS (2016)
Scoring Methodology by ERNST&YOUNG


 
#
NUME COMPANIE
SCORING TOTAL MCR
 
1 AGRO-CHIRNOGI SA 3,0000
2 AGRICOST SA 3,0000
3 ZOO SINTEX SRL 2,0000
4 COMCEREAL SA 2,0000
5 MARSAT SA 2,0000
6 PATROL SERVICE SRL 2,0000
7 COMCEREAL SA 2,0000
8 UNIGRAINS TRADING SRL 2,0000
9 AGRO EXIM GRUP SRL 2,0000
10 OLTYRE SRL 1,0000