EY ROMANIA

  |  2016-08-17

Buletin legislativ

Impozit pe profit - Aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare

Pagina 1/3
 1 2 3   

(Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 1056 / 4435 din 5 iulie 2016, Monitorul Oficial nr. 526 / 13 iulie 2016)


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 23 / 2016 pentru mai multe detalii.

Impozit pe venit


Aspecte procedurale cu privire la raportarea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(Ordin nr. 1022 / 2.562, Monitorul Oficial nr. 524 / 12 iulie 2016)

Ordinul aproba procedurile de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal precum si modelul si continutul formularelor aferente (i.e. formularele 208, 209, 253,254). In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, persoanele fizice care realizeaza venituritrebuie sa depuna formularul 209. Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.

Rezidenta fiscala a persoanelor fizice (Ordin nr. 1099 / 2016, Monitorul Oficial nr. 577 / 29 iulie 2016)

 

Printre prevederile principale, amintim:


- Clarificari cu privire la rezidenta fiscala partiala: daca o persoana fizica soseste in Romania pe parcursul unui an fiscal, aceasta va fi supusa impozitului pe venit din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care persoana fizica devine rezidenta in Romania. in perioada cuprinsa intre data sosirii si data la care devine rezidenta, persoana fizica este supusa impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania, fiind considerata nerezidenta;


- Persoanele fizice in cauza care au devenit rezidente in Romania si care pleaca din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, vor fi considerate nerezidente de la data plecarii, fara a avea obligatia de a face dovada schimbarii rezidentei;


- Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, continua sa fie considerate rezidente in Romania, avand obligatie fiscala integrala, pana la data schimbarii rezidentei. Prin urmare, in practica autoritatile fiscale nu ar mai trebui sa refuze schimbarea rezidentei pentru perioade retroactive;


- Locuinta permanenta aflata la dispozitia persoanei fizice (un criteriu important pentru stabilirea rezidentei fiscale) este considerata a fi orice loc disponibil pentru aceasta si/sau pentru membrii familiei acesteia (fie proprietate personala, fie inchiriata). Astfel, suntem de parere ca Ordinul clarifica situatiile in care anumite autoritati fiscale nu considerau a fi locuinte permanente spatiile inchiriate de terti pentru persoanele fizice;


- Ordinul modifica continutul Chestionarelor pentru stabilirea rezidentei fiscale la sosirea in /plecarea din Romania, precum si a notificarilor emise de autoritatile fiscale (de ex: notificarile vor indica data de la care persoana fizica este considerata rezidenta sau nerezidenta fiscal in Romania).


TVA


Aplicarea scutirii TVA in legatura cu livrarile de nave destinate navigatiei in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale acestor nave


(Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1058 / 2016, Monitorul Oficial nr. 529 / 14 iulie 2016)


Ordinul aduce modificari, printre altele, in privinta instructiunilor pentru aplicarea scutirii TVA in legatura cu livrarile de nave destinate navigatiei in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor destinate pentru navigatia in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor. Principalele modificari sunt:


 Termenul ’armator’ este inlocuit de ‘proprietar/operator de nava’.
 Pentru indeplinirea conditiei ca nava sa fie efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii este avuta in vedere perioada cuprinsa intre data obtinerii navei si data livrarii acesteia, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrarii navei sau livrarii / prestarii bunurilor / serviciilor pentru nevoile directe ale navei.
 in cazul livrarii de nave noi, nu mai este necesara declaratia pe propria raspundere a cumparatorului din care sa rezulte ca nava va fi utilizata efectiv si preponderent in largul marii.

 

Se extinde aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de carburanti si provizii prevazute la art. 294, alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal si in situatia in care in livrare se interpun intermediari care actioneaza in nume propriu, daca in momentul livrarii, destinatia finala a bunurilor este cunoscuta si daca transferul proprietatii bunurilor in cauza catre acesti intermediari a intervenit cel mai devreme in acelasi timp cu momentul in care operatorii navelor au fost abilitati sa dispuna in fapt de aceste bunuri (implementarea deciziei CJUE in Cauza C-526/13 ‘Fast Bunkering Klaipeda’ UAB).

Pagina 1/3
 1 2 3   

COMENTEAZA ARTICOLUL:
Incarca alt captcha.